Formulář pro reklamaci

Formulář pro reklamaci

Adresát: HMF Commerce s.r.o., U Pošty 375/2, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

 

Datum:

Podpis: 

 

>>>Formulář pro reklamaci<<<