Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: HMF Commerce s.r.o., U Pošty 375/2, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Důvod odstoupení:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Datum:

Podpis:

 

>>>Formulář pro odstoupení od Smlouvy<<<